Access

256-2 Muromachi Dori Matsubara Shimomoto Motomachi, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto, 600-8436, Japan